Online webinar – Følelsesmæssig intelligens

Se optagelsen inden længe.

I en tid hvor kravene til ledere og virksomhedsejere konstant ændrer sig, og hvor det at drive ledelse ikke blot handler om at skabe en god bundlinje, bliver det nødvendigt at tilegne sig nye kompetencer til at forstå sig selv og andre bedre.

Sådan kan følelsesmæssig intelligens styrke dit lederskab

Følelsesmæssig intelligens bliver en større og større del af det at drive ledelse. Mange forskere peger på, at netop følelsesmæssig intelligens (EI) kommer til at spille en afgørende rolle for trivslen på arbejdspladserne og muligheden for at holde på nuværende medarbejdere og tiltrække nye. I dag taler mange om psykologisk tryghed, og kernen af psykologisk tryghed er netop en høj EI.

På dette spændende og inspirerende webinar vil Sagar Constantin dele gavmildt ud af sin store indsigt i EI og give dig et indblik i, hvad EI er, og hvordan du som leder kan bruge det til at styrke dit lederskab.

Forstå vigtigheden i følelsesmæssig intelligens.

Sådan bruger du EI i dit lederskab.

Skab høj psykologisk tryghed og bedre resultater.

Simple redskaber til at styrke din EI.

Til sidst i webinaret vil Sagar fortælle om innerMBA. Vi håber naturligvis, du vil blive hængende og høre om den, men du kan også nøjes med at høre oplægget 😊

Underviser

Sagar Constantin er blandt Danmarks højest evaluerede foredragsholdere og undervisere med speciale inden for psykologi, neuropsykologi og personlig udvikling. Sagar har tidligere arbejdet som leder på både på TV2 og DR. Hun har været ejer af flere succesfulde virksomheder og er forfatter til syv bøger. Hun har gennem de sidste 23 år undervist og holdt foredrag for tusindvis af begejstrede tilhørere, hvor hun har inspireret med sit intense nærvær og sin positive udstråling.

1 times gratis, online webinar – Bæredygtigt lederskab

Se optagelsen inden længe

I en tid hvor kravene til ledere og virksomhedsejere konstant ændrer sig, og hvor det at drive ledelse ikke blot handler om at skabe en god bundlinje, bliver det nødvendigt at tilegne sig nye kompetencer til at forstå sig selv og andre bedre.

Bæredygtigt lederskab omfatter flere dimensioner. En oplagt tilgang er at sikre en bæredygtig produktion med fokus på ressourcer, underleverandører, klimaaftryk og anvendte materialer. Dette gælder både for virksomheder og offentlige institutioner.

Samtidig ankommer de ”nye” ESG*-målepunkter (som har været under udvikling i mange år), som virksomheder lovpligtigt skal forholde sig til i den nærmeste fremtid. Disse målepunkter udgør kulmination af en tankegang, der er baseret på FN’s 17 verdensmål.

Endelig er der bæredygtig ledelse af dig som leder. En svensk ”not for profit” organisation har udgivet et forskningsbaseret projekt, der identificerer 23 færdigheder, som vil fremme bæredygtig ledelse. De kaldes IDG – Inner Development Goals.

På dette inspirerende webinar vil Birger Norup dele sin viden og give dig indsigt i, hvordan du kan blive en endnu bedre leder.

*Environmental, Social, and Governance / Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Opdateret baggrund om FN’s 17 verdensmål

Forståelse af ESG-rapporter og deres påvirkning på mere end bare store virksomheder.

Overblik over tidsrammen for, hvornår SMV’er skal indføre ESG-rapporter.

Konkrete bud på, hvilke kompetencer fremtidens ledere skal besidde. Vi ser på IDG og de 23 færdigheder, der vil hjælpe fremtidens ledere.

Enkle værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at styrke dit bæredygtige lederskab.

Til sidst i webinaret vil Birger fortælle om vores spændende lederuddannelse innerMBA. Vi håber naturligvis, du vil blive hængende og høre om den, men du kan også nøjes med at høre oplægget 😊

Underviser

Du vil blive undervist af Birger Norup, som har holdt seminarer og foredrag om FN’s verdensmål og bæredygtighed siden 2015, både nationalt og internationalt. Han har erfaring både fra FN og dansk erhvervsliv og underviser også på kurset “Bæredygtighed, ESG-rapporter og FN’s verdensmål”.

1 times gratis, online webinar - Det personlige lederskab

Se optagelsen inden længe

I en tid hvor kravene til ledere og virksomhedsejere konstant ændrer sig, og hvor det at drive ledelse ikke blot handler om at skabe en god bundlinje, bliver det nødvendigt at tilegne sig nye kompetencer til at forstå sig selv og andre bedre.

For at blive en god leder kræver det, at du er bevidst om dine egne handlemønstre, tanker og følelser, og at du formår at være i balance med dig selv.

På dette spændende og inspirerende webinar vil Sagar Constantin dele ud af sin viden og give dig små effektive greb til at blive en endnu bedre leder.

Få indblik i fremtidens ledelse, og hvad de vigtigste og mest attraktive færdigheder bliver.

Konkrete bud på, hvad fremtidens ledelse kræver, og hvordan du kan komme til at stå endnu stærkere.

Simple redskaber du kan bruge i hverdagen til at styrke dig indre lederskab.

Til sidst i webinaret vil Sagar fortælle om vores spændende lederuddannelse innerMBA. Vi håber naturligvis, du vil blive hængende og høre om den, men du kan også nøjes med at høre oplægget 😊

Underviser

Sagar Constantin er blandt Danmarks højest evaluerede foredragsholdere og undervisere med speciale inden for psykologi, neuropsykologi og personlig udvikling. Sagar har tidligere arbejdet som leder på både på TV2 og DR. Hun har været ejer af flere succesfulde virksomheder og er forfatter til syv bøger. Hun har gennem de sidste 23 år undervist og holdt foredrag for tusindvis af begejstrede tilhørere, hvor hun har inspireret med sit intense nærvær og sin positive udstråling.