Modul 1 - Dag 1

Det indre lederskab

Fundamentet bygges til hele uddannelsen. Vi lever med konstante forandringer, og det er afgørende, at du som leder, chef, virksomhedsejer eller selvstændig forstår, hvordan dine beslutninger træffes. Dermed gør du dem langtidsholdbare, baseret på tillid, fleksibilitet, og balance.

Indhold

Etablering af egne mål og visioner – hvem er du, og hvad vil du opnå med innerMBA?
Kendskab til den nyeste hjerneforskning om, hvordan vi lykkes med det, vi sætter os for.
Hvordan vi bruger vores indre ressourcer bedst muligt.
Viden om, hvordan din hjerne reagerer og fungerer.
Bevidsthed om egne præferencer og blind spots i forhold til ledelsesstil, adfærd og beslutninger.
Transformationen fra ”jeg”-tænkning til ”vi”-tænkning.

Udbytte

Klarhed over din vision og målsætning.
Forståelse for hjernens ressourcer og begrænsninger, og hvordan du arbejder mere hjernesmart.
Lær at omsætte dine fastlåste ressourcer til flow.
Bevidsthed om indre benspænd og redskaber til, hvordan du arbejder med dem.
Forstå, hvorfor udviklingen af dynamikken i virksomheden er afgørende nu og i fremtiden.

Modul 1 - dag 2

Centrering & autenticitet – hjerte og hjerne

Centrering er vigtigt for at stå fast i hverdagens udfordringer og dermed træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger med både hjerte og hjerne. Vi åbner op for flere facetter af centrering og giver deltagerne mulighed for at måle sin egen indre balance og kontakt mellem hjerte og hjerne.

Indhold

Introduktion til centrering.
Måling af din hjerte- og hjerneenergi med HeartMath – balancen mellem  hjerte og hjerne.
Sådan påvirker dine følelser dine tanker og adfærd.
Introduktion til de ”Syv psykologiske muskler”; vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling.

Udbytte

Konkrete redskaber til at bruge centrering i hverdagen, og hvorfor det er vigtigt, når du skal træffe de helt rigtige beslutninger og bevare overblikket.
Tydeliggørelse af, hvordan du bevarer din indre balance, når du træffer beslutninger.
Redskaber til at forblive neutral, når dine tanker og følelser prøver at tage over.
Sådan opbygger du et stærkere fundament og styrker dit selvværd for at kunne agere mere oprigtigt.

Modul 2 - dag 3

Værdier – dit kompas til det indre lederskab

Dine kerneværdier er dit eget kompas, som hjælper dig med at træffe de rigtige beslutninger – hver gang! Brugen af kompasset tydeliggør dine prioriteter og signalerer et stærkt og troværdigt indre lederskab. Vi arbejder med deltagernes egne værdier og opnår en dyb forståelse for, hvordan du får sat dine værdier i spil, så de bliver værdifulde – både for dig, teamet og hele virksomheden.

Indhold

Betydningen af kerneværdier.
Klarlægning af egne kerneværdier.
Sådan løfter du dine kerneværdier og går fra tomme ord til handling.
Team eller virksomhedsværdier som skaber fællesskab og tydelig retning.

Udbytte

Et tydeligt værdisæt, som afspejler dig og dit lederskab i forskellige situationer.
Forståelse for vigtigheden af, hvordan du bruger dine værdier til at nå mål med dine visioner.
Brugen af værdier i hverdagen og fremtiden, både når der skal ansættes nye medarbejdere og træffes beslutninger.
En stærk signalværdi og et fælles kompas, som skaber retning for adfærd til gode beslutninger.

Modul 3 - dag 4

Exceptionelle teams

Måden vi samarbejder på, har udviklet sig markant gennem de seneste år. Senest ønsket om og behovet for, at flere og flere medarbejdere i højere grad arbejder hjemmefra. Det stiller langt større krav til ledelse, lederne og virksomhederne om at skabe et troværdigt, professionelt, og funktionelt arbejdsmiljø. Vigtigheden er, at viden deles på tværs af teams og medarbejdere, både når medarbejdere er på kontoret, hjemme, eller arbejder på distancen.
Når vi kigger ind i fremtiden, peger alt på, at det at skabe Exceptionelle teams bliver afgørende for virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det understøtter desuden, at viden ikke går tabt. Med et vedvarende godt arbejdsmiljø, videndeling på tværs af afdelinger og et værdisæt, som lever i virksomheden, vil det være muligt at fastholde de gode medarbejdere, tiltrække de rette, og dermed skabe de bedste resultater.

Indhold

▸ DNA i Exceptionelle teams.
▸ Hvad skal der til for at skabe et velfungerende team, der trives og leverer de bedste resultater?
▸ Psykologisk tryghed, der fastholder og tiltrækker medarbejdere samt nedbringer stress, sygefravær, og mistrivsel.
▸ Kultur – en medspiller eller modstander? Og hvordan undgår du, at en kultur fastholder uhensigtsmæssig adfærd.
▸ Sammenlægning af teams eller virksomheder. Gør op med ”dem” og ”os” kulturen.

Udbytte

Sådan laver du dit eget roadmap til at skabe dit Exceptionelle team.
Redskaber til at opbygge tillid og psykologisk tryghed for at skabe bedre trivsel og mere forudsigelighed.
 Indsigt i de psykologiske mekanismer, der kan spænde ben, når teams skal sammenlægges.
Sådan skaber I en stærk, fælles kultur, hvor fællesskabet trækker i samme retning for fælles mål.

Modul 4 - dag 5

Emotional intelligens - det stærkeste ledelseskort på hånden

Følelsesmæssig intelligens og håndteringen af forandringer er tæt forbundet. For at kunne gennemføre, forstå og håndtere forandringer er det nødvendigt at have en indgående forståelse for den følelsesmæssige reaktion både hos en selv og andre. Ofte er det ikke selve forandringen, men snarere de ubevidste følelsesmæssige reaktioner, der kan udgøre en udfordring. Det er derfor afgørende, at du som leder forstår og handler på emotionelle forhindringer, både hos dig selv og andre. Det handler om at blive bevidst om egen drivkraft og kunne skelne mellem at være identificerende eller observerende.

Indhold

 Kendskab til den ubevidste modstand mod forandring.
 Indsigt i, hvordan EQ (emotionel intelligens) bruges som et strategisk ledelsesredskab.
 De syv grundfølelser, som alle mennesker besidder, og som præger vores tanker og adfærd.
 Sådan opnår du succes med forandringer.

Udbytte

Indsigt i de dybereliggende mekanismer, som styrer os alle – især når vi er under pres eller i vanskelige situationer.
Nøglen til at forstå og håndtere forandringer optimalt, så du undgår unødvendig modstand før, under og efter processen.
Kendskab til de forskellige redskaber i følelsesmæssig intelligens, og evnen til at blive fortrolig med de syv grundfølelser hos dig selv og andre.
Undgå modstand mod forandring og forandringer, som ikke bliver implementeret pga. manglende forberedelse og forståelse for modtageren og udøveren.

Modul 5 - dag 6

Sammen står vi stærkest

I en tid hvor globalisering, teammøder og religion, alder og kønsdebat er en del af alles hverdag, er en forståelse for konflikthåndtering, gruppekultur og gruppedynamik yderst nødvendig. Det er let at træde forkert eller sende et uhensigtsmæssigt signal, der hurtigt kan misforstås og måske endda gå viralt. Konflikter lever af menneskers forskelligheder og vil altid opstå, hvor mennesker mødes. Derfor er konflikter et livsvilkår, og du som leder står i centrum. Her forventes det, at du forstår og kan navigere i de spændingsfelter, der opstår.

Indhold

Hvordan og hvor trives diversitet bedst?
Hvordan og hvor trives konflikter bedst?
Samarbejde på distancen.
Kultur på tværs af lande og religioner.
Den konfliktsky leder – undgå, at det er dig.

Udbytte

Forståelse af, hvad diversitet er, og hvorfor det kan vække stærke følelser og misforståelser.
Værktøjer til at bruge konflikten konstruktivt og håndtere dem optimalt.
Lær at optimere distanceledelse.
Sådan undgår du, at dine tanker og følelser spænder ben for et fortsat godt samarbejde efter, en konflikt er løst.

Modul 5 -dag 7

Manifestation af vision

På uddannelsens sidste modul stiller vi skarpt på, hvordan du bærer din nye viden om dig selv og dit lederskab med dig. Hvilken forskel kan du gøre, ikke kun for dig selv og din virksomhed, men også i et større perspektiv? Hvor sætter du ind først? Hvordan bliver det lokale til det. globale, eller det globale til det lokale? Og hvordan skaber du en positiv forskel i verden fra det sted, hvor du står som leder?

Indhold

Udarbejdelse af konkrete tiltag nu og på længere sigt – sådan forankrer du din vision fremadrettet.
Viden om at gøre en forskel for andre og evnen til at skalere konstruktivt fremad.
Fremlæggelse af vision og feedback (forberedt før modulet).
Fastholdelse af vision, og hvordan du lykkes med at fastholde motivation og intention i en verden fyldt med afbrydelser og krav.

Udbytte

En dyb forankring af din vision og drøm om at være en leder, der gør en forskel og får folk til at udvikle deres potentiale.
Klar til at tage din ledelse ind i en spændende fremtid.
Klarhed om vision og redskaber til, hvordan du fører din ledelse ud i livet ét skridt ad gangen.
Indsigt i, hvad du må gøre for at bevare fokus og motivation, så du når i mål med din vision og mission.